Bloki tematyczne

ZADANIA EDUKACYJNE, KTÓRE WYBRALIŚMY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA MIESIĄC LUTY:

W tym miesiącu:

- posługujemy się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi,

- podejmujmy próby oceny i wyciągamy wnioski,

- przeliczamy sylaby w słowie,

- samodzielnie zdejmujemy i wkładamy buty, odzież wierzchnią,

- zwracamy się po imieniu do wszystkich dzieci w grupie,

- tworzymy zbiory czteroelementowe,

- posługujemy się pojęciami: długo- dłużej, krótko-krócej,

- rysujemy linie w ograniczonym polu,

- odtwarzamy rytm podany przez nauczyciela,

- doskonalimy szybkość i zwinność.

„Chatka na kurzej nóżce”

Sł. Beata Gawrońska

Melodia: Stary niedźwiedź.

Baba Jaga w chatce śpi,

Coś dziwnego jej się śni.

Jadą dzieci z lasu,

Narobią hałasu.

Baba Jaga będzie zła.

Baba Jaga będzie zła.

Chatka kurza nóżkę ma.

Skacze na niej hop sa sa.

Trzy razy podskoczy,

Dmuchnie dymem w oczy.

Babo Jago nie bądź zła.

Babo Jago nie bądź zła.

„Sen zajączka”

Czesław Janczarski

Zasnął na półce zając z ceraty.

Śni mu się może listek sałaty.

A może łąka i leśna ścieżka,

Tam, gdzie p[prawdziwy zajączek mieszka.