bird
sun

Drodzy Rodzice!!!

Mając na uwadze bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci dorosłych obowiązują maseczki!
Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka). W przypadku alergii u dziecka wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza.
Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów.Sale zajęć są systematycznie wietrzone.Przypomina się dzieciom o częstym myciu rąk.
Pracownicy dokonują codziennych prac porządkowych i dezynfekcji.
Dziecko należy przyprowadzić zgodnie z godzinami zadeklarowanymi u wychowawców.
W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji.
Dziecko u którego stwierdzono objawy chorobowe jest izolowane w tym przygotowanym pomieszczeniu i pod opieką pracownika oczekuje na przybycie rodziców.
Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do pojawiających się komunikatów i procedur w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i pracowników przedszkola.