bird
sun

O przedszkolu

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele naszego Przedszkola!

Nasze Przedszkole otacza dzieci troską i zapewnia opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Nasze Bambino tworzą nie tylko ludzie z sercem na dłoni, ale przede wszystkim wykwalifikowaniu specjaliści. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka oraz szanujemy indywidualne różnice. Dzieci mają również możliwość rozwijania swoich wszechstronnych pasji oraz zainteresowań na zajęciach dodatkowych.

W naszym Przedszkolu realizujemy podstawę programową MEN, zapewniamy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola i pobytu dzieci w placówce. Dążymy  aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Oprócz nauki poprzez zabawę, wypracowujemy u dzieci codzienne nawyki, a także rozwijamy małą i dużą motorykę – tak ważną przy kształceniu pierwszych umiejętności szkolnych: czytania i pisania. Naszym celem jest rozwinięcie pełnego potencjału intelektualnego, twórczego, językowego, społecznego i fizycznego każdego dziecka. Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka, chcemy je obserwować oraz uczyć się o ich zdolnościach i szczególnych zainteresowaniach. Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez jeden szablon, lecz na każde z osobna jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. W naszym przedszkolu dzieci uczą się samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniamy opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb (terapia psychologiczna, logopedyczna, SI, itd.) dbając jednocześnie aby w pełni brały udział w życiu przedszkolnym.

Prowadzimy także działania ułatwiające adaptację przyszłych przedszkolaków. Pierwsze dni w przedszkolu to czas trudny, tak samo dla dziecka, jak i dla Rodziców, dlatego w przedszkolu staramy się zapewnić optymalne warunki, abyśmy wszyscy razem przeszli ten czas łagodnie i z uśmiechem na twarzy.

Cenimy rodzinną atmosferę w naszej  placówce! Najlepszą dla nas nagrodą będzie to aby nasi wychowankowie mogli powtórzyć kiedyś za Robertem Fulghumem: "Wszystkiego, co najważniejsze w życiu nauczyłem się w Przedszkolu."

                                                 Dyrektor Dariusz Glinka