bird
sun

Harmonogram rekrutacji

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLA  NASZE BAMBINO 

NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 
OD 8 MARCA  DO   23 MARCA 2021

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Burmistrza Wyszkowa z 26 stycznia 2021 r.

Regulamin naboru elektronicznego

Adres strony, gdzie będzie można  dokonać  rejestracji  dzieci do przedszkola:

www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

od 08.03.2021 r. od godz. 900 do 22.03.2021 r.  do godz. 1500rejestracja wniosków 

w systemie elektronicznym.

od 08.03.2021 r. od godz. 900 do 23.03.2021 r.  do godz. 1500  złożenie wniosku 
do przedszkola z pierwszej preferencji. 

do 25.03.2021r. weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola. 

26.03.2021 r. godz. 1200podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

od 26.03.2021 r. od godz. 1200 do 09.04.2021 r.  do godz. 1500potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli zapisania dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. 

 16.04.2021 r. godz. 900publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

NALEŻY SKŁADAĆ

OD 8 MARCA  2021 R. OD GODZ. 9:00

DO 23 MARCA 2021 R. DO GODZ. 15:00

W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM ZDZ  (WEJSCIE VIS-A-VIS SZPITALA)