bird
sun

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Przedszkola Nasze Bambino  w Wyszkowie rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00 i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

Szczegółowy harmonogram naboru określony został Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., dostępnym na stronie BIP Gminy Wyszków.

https://bip.wyszkow.pl/pliki/burmistrz_wyszkowa/zarzadzenia/2023/I/27393_Zarzadzenie_29_2023.pdf

Poniższa tabela przedstawia daty i godziny poszczególnych etapów:

Nazwa etapu

Data od

Data do

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

2023-03-01 g. 9.00

2023-03-13 g. 15.00 

Publikacja wyników i potwierdzanie woli

2023-03-21 g. 12.00

2022-03-27 g. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w formie papierowej) 

2023-05-15 g. 9.00

2023-08-31 g. 15.00

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie, w dniu 6 czerwca 2022 r., podjęli Uchwałę Nr XLVII/516/23, gdzie zostały ustalone kryteria rekrutacji. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP Gminy Wyszków: 

http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/uchwalaxlvii51622_1794550.pdf