bird
sun

Harmonogram rekrutacji

DRODZY RODZICE !

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

OD 4 MARCA DO 15 MARCA 2019 R.

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie. 

Adres strony, gdzie będzie można dokonywać rejestracji dzieci do przedszkola:

www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

  1. od 04.03.2019 r. od godz. 900 do 15.03.2019 r.  do godz. 1500

Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym oraz złożenie wniosku do przedszkola z pierwszej preferencji. 

  1. 26.03.2019 r godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych. 

  1. od 26.03.2019 r. od godz. 1200 do 02.04.2019 r.  do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisania dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. 

  1. 4.04.2019 r. godz. 900

Publikacja listy kandydatów przyjętych. 

Harmonogram

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

NALEŻY SKŁADAĆ

OD 4 MARCA  2019 R. OD GODZ. 9:00

DO 15 MARCA 2019 R. DO GODZ. 15:00

W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM ZDZ (WEJSCIE VIS-A-VIS SZPITALA)