bird
sun

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wwrd

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bardzo istotną formą pomocy dla dzieci i ich rodzin, jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Dzieci staną się sprawniejsze i szczęśliwsze, a dzięki zajęciom i fachowej pomocy ze strony pedagogów, rodzicom łatwiej będzie zmagać się z wieloma problemami swoich pociech.

Organizacja zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na postawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, która jest wydawana przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Nasze przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.