bird
sun

Wizja Przedszkola Nasze Bambino

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie przedszkola otwartego, nowoczesnego, o wysokim poziomie wychowania i nauczania, opartego na kreatywnej pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej, przy życzliwym wsparciu  Rodziców.

 

Motto:

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, 

co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. 

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy 

zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy (...). 

Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, 

sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, 

powiedzieć „przepraszam”,

jeżeli się kogoś uraziło, myć ręce przed 

jedzeniem, po południu zdrzemnąć się (...)"                                                                        

 

Robert Fulghum