bird
sun

Szkraby - 3 latki

 

Grupa „Szkraby” liczy 20 dzieci, wśród których jest 10 dziewczynek i 10 chłopców. Nasza grupa uczęszcza na zajęcia takie jak: język angielski, język hiszpański, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia taneczne i zajęcia konstrukcyjne - Edukido. Wychowankowie bardzo lubią rożnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Grupa jest wyjątkowo uzdolniona wokalnie i tanecznie. Chętnie uczą się nowych wierszyków, piosenek i układów tanecznych. My jako nauczyciele łączymy edukację z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwiajają swoje umiejętności i talenty. Przez cały rok dzielnie przygotowujemy się do wkroczenia w nowy etap szkolny.