bird
sun

Tydzień bez zabawek

dbzW naszym przedszkolu z okazji Dnia Ziemi został zorganizowany "Tydzień bez zabawek”. Z półek w sali zniknęły zabawki pozostawiając po sobie puste przestrzenie. Wbrew nazwie dzieci bawiły się jednak zabawkami, ale nie zakupionymi w sklepie, a wykonanymi samodzielnie z przedmiotów przeznaczonych do recyklingu. Puste półki z każdym dniem zaczęły zapełniać się zabawkami - wytworami dzieci. Podczas tworzenia własnych zabawek dzieci z Naszego Bambino wykorzystywały zgromadzone w "kąciku skarbów” pudła kartonowe różnej wielkości, opakowania po słodyczach, kosmetykach, podarunkach, pojemniki po jogurtach, serkach, butelki plastykowe po napojach i płynach, szamponie, nakrętki, pojemniki po np. kosmetykach, gazety, rolki po papierze toaletowym lub kuchennym, pojemniki po jajkach, korki, ścinki materiałów, makulaturę, sznurki, kawałki wełny, pudełka po zapałkach, styropian, torebki foliowe, reklamówki... Przedmioty te dostarczyli do sali przedszkolnej rodzice dzieci i nauczycielki. A jaka frajda była, gdy można było "pojeździć” w kartonowym pojeździe. Powstało mnóstwo prac, które długo w zabawie cieszyły dzieci.
"Tydzień bez zabawek” był doskonalą okazją do rozwijania wyobraźni i kreatywności przedszkolaków, prowokował do działania. Podczas tworzenia dzieci uczyły się sztuki negocjacji i nabywały umiejętności rozwiązywania konfliktów. Chętnie też udzielały pomocy innym. A jak dumne były z wykonania i pomysłu własnej zabawki! Dzięki tym działaniom każdy przedszkolak przełamał brak wiary w siebie i poznał radość tworzenia, usprawniając przy okazji swe umiejętności manualne i plastyczno-techniczne. Dzieci nauczyły się, że do wspaniałej zabawy wystarczy jedynie odrobina fantazji. Przekonały się, jak wiele niepowtarzalnych rzeczy można zrobić samemu, bądź z pomocą nauczyciela, a na pewno się nie nudzić. Nie wszystkie pomysły nawet z braku czasu zostały zrealizowane.