bird
sun

„Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

Przedszkole Nasze Bambino bierze udział w projekcie „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 
Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Dzieci zostały zapoznane z autorami książek o Koziołku Matołku - Kornelem Makuszyńskim oraz Marianem Walentynowiczem. Wyjaśnione im zostało znaczenie pojęć: pisarz i rysownik. Dzieci zapoznały się także z postacią Koziołka Matołka Z ogromnym zaciekawieniem codziennie słuchają kolejnych przygód ich ulubionego bohatera. Co miesiąc wykonują  poszczególne zadania ujęte w projekcie.
 
koz