bird
sun

PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU??

aaaa

"Bartosz, Kuba, Julka, Ola,
idą dzisiaj do przedszkola.
Bardzo ważny to dla Nich czas,
będą w przedszkolu pierwszy raz.
A przedszkole na Nich czeka,
wypatruje już z daleka.
Pani pięknie wita dzieci,
czas w przedszkolu szybko leci.
Rysowanie, malowanie,
tańcowanie i śpiewanie!
- To dopiero jest wyzwanie!
Zdradzę Wam dzieciaki miłe,
- Przedszkolaki to DZIELNIAKI!
Kto kiedyś przedszkolakiem był,
zazdrości Wam tych pięknych chwil."
 
Monika Czoik Nowicka.
 
bbb
 
ccc