bird
sun

Żuczki - 4 latki

zuczki

Do biedronki przyszedł żuk,
W okieneczko puk-puk-puk.
Panieneczka widzi żuka:
„Czego pan tu u mnie szuka?”
Skoczył żuk jak polny konik,
Z galanterią zdjął melonik
I powiada: „Wstań, biedronko,
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.
Wezmę ciebie ja za rączkę
I poproszę do kółeczka
Z tobą śpiewam, tańczę, gram.

Bloki tematyczne

ZADANIA EDUKACYJNE, KTÓRE WYBRALIŚMY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA MIESIĄC CZERWIEC:

WYBRAĆ ZAWÓD TRUDNA SPRAWA- DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA

Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY

COŚ SIĘ SKRADA COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

GÓRY MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

W CZERWCU PRACUJEMY NAD:

Uwrażliwianiem na piękno otaczającego świata.

Stwarzaniem okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów.

Wdrażaniem do stosowania form grzecznościowych.

Stwarzaniem okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

Rozwijaniem mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształceniem umiejętności językowych – wypowiadanie się na temat zbliżających się wakacji.

Dostarczaniem dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazu.

Kształtowaniem szacunku do pracy ludzi, dostrzeganiem w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwiania życia codziennego.

Piosenka:

„Żabki"
Ref. Rade, rade, rade,
kum, kum, kum.
Rade, rade, rade,
kum.

1. W ogródku skaczą żabki,
klaszczą w zielone łapki.
I cieszą się, i cieszą się,
że pada deszcz. /bis

Ref. Rade, rade, rade...

2. A podczas wielkiej burzy
wskakują do kałuży.
I cieszą się, i cieszą się,
że pada deszcz. /bis

Ref. Rade, rade, rade...

3. Zatańczcie, żabki, w kole,
pod dużym parasolem.
I cieszcie się, i cieszcie się,
że pada deszcz. /bis

Ref. Rade, rade, rade...

Wiersz

„Mała żabka”

Mała żabka kumka w trawie,

Nagle „plum” i jest już w stawie.

Dała nura wprost do wody,

aby zaznać w niej ochłody.